Hormonální jóga | v médiích

- Hormonální jógová terapie – jednoduché cvičení pro vnitřní rovnováhu

Podívejte
se!

- Povídání s Šárkou Simonidesovou v televizním pořadu Sama Doma -

- Vše o hormonální jógové terapii v internetové televizi Cesty k sobě -

- Šárka v českém rozhlasu -

Poslechněte
si!

- Rozhovory a tiskové články se šárkou -

Přečtěte
si!

- Týdeník Spirit.cz -

- Podiatrické listy -

Všechna práva vyhrazena © 2017-2018